/ Po cestovních trasách a tématických cestách napříč Horním Rakouskem

Po cestovních trasách a tématických cestách napříč Horním Rakouskem


Kde je téma, tam je cesta

Kdo vyrazí na cesty, má pak co vyprávět. Co ale kdyby cesta - nebo lépe její trasa- sama vyprávěla něco cestujícímu? Pak je tento cestovatel asi na jedné z tématických cest v Horním Rakousku. Což ale neznamená, že dotyčný pak nemá doma co napínavého vyprávět. Spíše naopak.

Následující fotogalerii si můžete prohlížet pomocí tlačítek s šipkami (vlevo, vpravo).
Karte aktivieren

Sledují staré cesty, vedou tam, kde se skrývají skvělé kulturní poklady nebo vnášejí světlo do regionů starých řemesel a živností. Řeč je o velkých tématických cestách v Horním Rakousku. V každém případě jsou cestovními trasami se spoustou kultury. Mühlviertel na sever do Dunaje je pravou baštou tématických cest. Například tu přežily neuvěřitelné poklady gotiky pozdější vlny barokizace a jsou dnes zastávkami na Mühlviertler Gotikstraße - Gotické cestě Mühlviertlu v okolí města Freistadt. Kdo stojí před jemně ciselovanými řezbami křídlového oltáže v Kefermarktu, ještě netuší, že v průběhu cesty čeká ve Waldburgu ještě jeden kostel hned se třemi takovými uměleckými díly. Výchozí a cílový bod je pochopitelně Freistadt, který je se svými starými kostely, zámkem a městským opevněním sám o sobě živoucím pomníkem gotiky.

Tkaní má v regionu Mühlviertel dlouhou tradici. Od Schwarzenbergu po Weitersfelden napříč celým regionem sleduje Mühlviertler Weberstraße - Tkalcovská cesta - relikty tohoto řemesla. Zastávkami jsou třeba firmy, které ještě dnes v tomto oboru působí, nebo barvířské muzeum v Gutau. Vedlejším produktem výroby lnu je mimochodem v Haslachu vyráběný Mühlviertlerský lněný olej, klasický prvek v regionální kuchyni. Mühlviertel je každopádně region, kde se žije starými tradicemi, které se udržují jako vzpomínka na řemesla dob minulých. Muzejní cesta "Mühlviertler Museumsstraße" mezi Windhaagem a Pregartenem nám dává dobrý přehled. Tam se tká, řeže a barví co to dá a v Sandlu se pěstuje tradice malování pod sklem.

Co je pro milovníky textilu Tkalcovská cesta - Weberstraße, tím je pro přívržence robustních obrobků Železná cesta - Eisenstraße. Jde po stopách "Černých hrabat", legendárních pánů kladiva, do údolí řek Enže, Steyr a Kremže. Na jihovýchodě Horního Rakouska se železo z Erzbergu dodávalo po vodních cestách. Zmíněné řeky poháněly kladiva a na kovadlinách vznikaly produkty, po kterých byla optávka po celé Evropě: legendární "modré kosy",hřebíky z Losensteinu, nože ze Steinbachu na řece Steyr, známé kapesní nože, zde zvané "Feitel" z Ternbergu, hudební nástroje brumle z Mollnu a mnohé jiné. Po mečích a zbroji z Mollnu je mimochodem i v 21. století potávka. Kde? Například u Švýcarské gardy ve Vatikánu.

Jednou z nejstarších cest ve střední Evropě je Dunaj. Jeho tok byl klasickým spojením západ-východ už v době, kdy zpevněné cesty na takové vzdálenosti byly čirým luxusem. Korunované hlavy cestovaly po "Cestě císařů a králů", to je jméno, pod kterým se pro cesty za kulturou nabízí Dunaj mezi Neumarktem v Horním Falcku (Oberpfalz) a Budapeští. Mocné hrady chránily v Horním Rakousku obchodní a cestovní trasu Dunaje, kláštery nabízely svoji pohostinnost, města a trhy těžily z jejich polohy na řece.

Kdo prokáže smysl pro idylično, pro toho je Rakouská romantická cesta - Österreichische Romantikstraße - to pravé. Od Salzburgu po Vídeň vás zavede na ta nejidyličtější místečka v zemi. Jezero Mondsee, St. Wolfgang, Hallstatt, Bad Ischl, Traunsee s Gmundenem, Wels, Steyr, St. Florian a Grein - už jen tento nekompletní výtah z hornorakouských míst na Romantické cestě ukazuje, že tady se nespěchá. Protože každá z mezizastávek má na vyprávění tolik příběhů, že je nutno vám doporučit delší pobyt.